W ramach dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. nawiązała współpracę
ze Spółka T2S Sp. z o. o. w celu stworzenia systemu B2B.

W skład systemu wchodzą między innymi:

1. Platforma Comarch Altum – Moduł Handel:

Moduł  pozwala na obsługę handlową partnerów biznesowych w systemie B2B. Zapewnia szybki dostęp do kartotek kontrahentów
i towarów oraz usprawnia transakcje handlowe z partnerami. Moduł gwarantuje pełną obsługę partnera w oparciu o normy ISO, zarządza procesami związanymi z ofertowaniem, obsługą zapytań ofertowych i zamówień. Obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego, poprzez zamówienie i realizację zamówień. Komplementacja zatwierdzonego zamówienia zostanie automatycznie przekazana do systemu informatycznego partnera, co wyeliminuje ryzyko powstania pomyłek na etapie komplementacji zamówienia. Moduł pozwala na definiowanie ilości optymalnych i minimalnych dla każdego towaru,
a ilości te są stale uzupełniane i aktualizowane automatycznie lub w drodze współpracy z kontrahentami.

2. Platforma Comarch Altum – Moduł Finanse Księgowość:

Moduł umożliwia zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie należności i stanu rozrachunków
z partnerami. Moduł umożliwia śledzenie historii transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wgląd w obroty, stany kont
na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

3. Platforma Comarch Altum – Moduł CRM:

Moduł odpowiedzialny jest za budowanie i zacieśnianie relacji z partnerami biznesowymi oraz umożliwia integrację na poziomie zadaniowym – wspólnie realizowane zamówienia.

4. Platforma Comarch Altum – Moduł Business Intelligence:

Moduł umożliwia raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania system B2B. Wyposażony jest w Księgę Raportów,
której rolą jest umożliwienie prostego tworzenia zestawień analitycznych w formie tabel przestawnych, wykresów, map
oraz kart wyników.

5. Platforma Comarch Altum – Moduł BPM:

Moduł wykorzystywany jest przez wszystkie komponenty B2B w tych miejscach, gdzie występuje potrzeba funkcjonalności obsługi decyzyjności i obsługi urządzeń merytorycznych natywnych dla obsługiwanego w danej chwili procesu.

6. Platforma Comarch Altum – Moduł Logistyka:

Moduł monitoruje stany zapasów na utworzonych magazynach, uwzględniając zamówienia, rezerwacje i braki. Moduł automatycznie generuje dokumenty WZ i PZ oraz umożliwia partnerom handlowym wizualizację statusów poszczególnych zamówień.


Termin uruchomienia systemu ERP planowany jest na I kwartał roku 2014.