Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.02.2015r.
(Repertorium A.662/2015)
(pobierz Protokół)
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2014r.
(Repertorium A.4825/2014)
(pobierz Protokół)
Protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.07.2014r.
(Repertorium A.3174/2014)
(pobierz Protokół)
Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.07.2014r.
(Repertorium A.3030/2014)
(pobierz Protokół)
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.05.2014r.
(Repertorium A.2144/2014)
(pobierz Protokół)
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05.11.2013r.
(Repertorium A.4748/2013)
(pobierz Protokół)
 Protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.07.2013r.
(Repertorium A.3494/2013)
(pobierz Protokół)
 Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03.07.2013r.
(Repertorium A.2952/2013)
(pobierz Protokół)
Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.12.2012r.
(Repertorium A.5431/2012)
(pobierz Protokół)