Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.

Krzysztof Pachoł – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Pachoł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Klimiuk - Członek Rady Nadzorczej

Edyta Leśniak – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński – Członek Rady Nadzorczej