21 styczeń 2015 - ukazanie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. na dzień 16 lutego 2015 roku na godzinę 12.00 w siedzibie spółki.

 

Podstawa prawna: MSiG nr 13 (4644); Poz. 719


(Pobierz MSG nr 13 (4644))

 

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.