16 luty 2015 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Karolaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu
      i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu

>> podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Pachoła z funkcji Prezesa Zarządu
      i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu

>> podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mariusza Grajda na Prezesa Zarządu

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 16.02.2015r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską,
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.662/2015

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2015 roku)