9 listopad 2011 - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki DAS Beste aus Polen GmbH przez Spółkę DAS Najlepsze z Polski
Sp.  z o. o. z kwoty 25.000,00 euro do kwoty 685.000,00 euro, tj. o kwotę 660.000,00 euro

Poprzez podwyższenie kapitału, DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. nabyła 96,35% udziałów Spółki DAS Beste aus Polen GmbH
i 93,35% udziału w liczbie głosów

DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. stała się spółką dominującą w grupie kapitałowej

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 09.11.2011r. podpisany na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DAS Beste aus Polen GmbH (Gesellschafterversammlung nr. 331/2011)