20 i 24 kwiecień 2012 - Zakup 102 udziałów Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. o wartości nominalnej po 500,00 złotych każdy przez Spółkę GV Poughkeepsie Company Ltd. z siedzibą w Larnace (Cypr).

Spółka GV Poughkeepsie Company Ltd. posiada 100% udziałów.