30 październik 2012 – podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu przekształcenia Spółki DAS Najlepsze z Polski
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 30.10.2012r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską,
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.4795/2012