26 wrzesień - 4 grudzień 2012 - Łączna sprzedaż 3.582 udziałów Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
przez Spółkę GV Poughkeepsie Company Ltd. i ich zakup przez nowych udziałowców mniejszościowych

 

11 grudnia 2012 roku zmiany dotyczące wspólników Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. zostały wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 11.12.2012r.; Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/052494/12/081