18 grudzień 2012 – podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną oraz przyjęcie Statutu Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 18.12.2012r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.5431/2012.


(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 grudnia 2013 roku)