29 kwiecień 2013 - zakup 3,65% udziałów Spółki DAS Beste aus Polen GmbH przez Spółkę DAS Najlepsze z Polski S.A,
w rezultacie którego Spółka DAS Najlepsze z Polski S.A. posiada 100% udziałów Spółki DAS Beste aus Polen GmbH i 100% udziału
w liczbie głosów

 

Podstawa prawna: Akt notarialny (Umowa Kupna-Sprzedaży) z dnia 29.04.2013r. (Urkundenrolle nr. 171/2013) sporządzony 
w obecności notariusza Bernhard Pohl w Marl