31 lipiec 2013 - II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
                               zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku::

>> podjęcie uchwały w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

>> podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Pana Krystiana Zatorskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej;

>> przyjęcie rezygnacji Pani Iwony Skarżyńskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;

>> powołanie Panów Wojciecha Radomskiego, Zbigniewa Pachoła, Grzegorza Kowalskiego i Piotra Stopczyka
na członków Rady Nadzorczej oraz jednoczesne przyjęcie rezygnacji Pana Grzegorza Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu;

>> podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu - odwołanie Pana Luigi Villani z funkcji Członka Zarządu;

>> powołanie Pana Krzysztofa Pachoła do Zarządu powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 31.07.2013r. sporządzony przed asesorem Tomaszem Karłowskim, zastępcą Notariusza Jadwigi Zacharzewskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.3494/2013


(Pobierz Protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2013 roku)