5 sierpień 2013 - Informacja o rozpoczęciu wypłaty dywidendy za ubiegły rok 2012

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. informuje, iż zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie o podziale zysku za ubiegły roku obrotowy 2012, spółka w dniu dzisiejszym,
tj. 5 sierpnia 2013r. rozpocznie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.