8 październik 2013 - ukazanie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. na dzień 5 listopada 2013 na godzinę 18.00 w Centrum Konferencyjnym "Myślnik" w Warszawie (02-903) przy ulicy Powsińskiej 64A

 

Podstawa prawna: MSiG nr 195 (4312); Poz. 14108


(Pobierz MSiG nr 195 (4312))

 

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.