W dniu 7 lipca 2014 roku o godzinie 16.00 w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały Sprawozdania Finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały Sprawozdania Finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2 - Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S. A. z dnia 7 lipca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki DAS Najlepsze
z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.

 

Ad. 3 - Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S. A. z dnia 7 lipca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. 
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.

 

Ad. 4 - Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S. A. z dnia 7 lipca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. zatwierdzania Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki DAS Najlepsze
z Polski S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku


Ad. 5 - Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S. A. z dnia 7 lipca 2014 roku podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku