23 maj 2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Radomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

>> podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Stopczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej

>> podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Klimiuka jednocześnie ustalając liczbę Członków Rady Nadzorczej na cztery osoby

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2014 roku)