8 maj 2015 - ukazanie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. na dzień 2 czerwca 2015 roku na godzinę 18.00 w budynku Kliwer (V piętro)
w Warszawie (02-703) przy ulicy Bukowińskiej 22B

 

Podstawa prawna: MSiG nr 88 (4719); Poz. 5842


(Pobierz MSG nr 88 (4719))

 

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.