28 listopad 2014 - sprzedaż 3.955.728 akcji spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. przez spółkę GV Pougkeepsie Company Ltd.
z siedzibą w Larnace (Cypr) i ich zakup przez Arkadiusza Karolaka.

28 listopad 2014 - sprzedaż 4.253.272 akcji spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. przez spółkę GV Pougkeepsie Company Ltd.
z siedzibą w Larnace (Cypr) i ich zakup przez Krzysztofa Pachoła.

 

Podstawa prawna: Zlecenie Sprzedaży Papierów Wartościowych Na Rynku Niepublicznym nr 02/11/2014S sporządzone
przez HFT Brokers Dom Maklerski S. A. z siedzibą w Warszawie