29 październik 2014 - ukazanie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. na dzień 24 listopada 2014 na godzinę 12.00 w siedzibie spółki
w Warszawie (02-703) przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

 

Podstawa prawna: MSiG nr 210 (4589); Poz. 14580.


(Pobierz MSiG nr 210 (4589))

 

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.