30 kwiecień 2014 - ukazanie się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. na dzień 23 maja 2014 na godzinę 15.00 w siedzibie spółki
w Warszawie (02-703) przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

 

Podstawa prawna: MSiG nr 83 (4462); Poz. 5278.


(Pobierz MSiG nr 83 (4462))

 

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.