W dniu 6 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 w Osjakowie w siedzibie Spółki Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o. o.
(Krzętle 1, 98-320 Osjaków) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna
z następującym porządkiem obrad:

1.    Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2.    Ocena okresowych wyników

3.    Zamknięcie obrad

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 3 do 1, powołała Pana Tomasza Karolaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.