Grupa DAS Najlepsze z Polski S. A. oferuje kompleksową współpracę handlową w dziedzinie dystrybucji polskich produktów
na rynek niemiecki.

Nasza współpraca z polskimi producentami artykułów spożywczych odbywa się na zasadzie partnerstwa, wzajemnych korzyści oraz wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

Zależy nam na:

  • Rozbudowie dystrybucji o nowe produkty
  • Optymalizacji warunków współpracy
  • Promocyjnym rozwoju polskich produktów na rynku niemieckim


Zachęcamy Państwa do współpracy.

W celu kontaktu bądź przesłania zapytania ofertowego, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Imię i nazwisko 
Nazwa firmy 
Adres mailowy (do korespondencji) 
Wiadomość