Strategia Grupy DAS Najlepsze z Polski S. A. opiera się na koncepcji TQM (Total Quality Management) oznaczającej kompleksowe zarządzanie jakością. Koncepcja TQM zakłada nieustanne doskonalenie wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym naciskiem na obszary istotnie wpływające na korzystne wyniki finansowe oraz na zadowolenie akcjonariuszy.
Owe obszary obejmują: korzystną współpracę z kontrahentami, optymalne rozwiązania logistyczne, wysoką jakość produktów
i usług oraz relacji inwestorskich.
Nasza strategia koncentruje się na potrzebach klienta, ciągłym doskonaleniu procesów oraz kulturze organizacji.
Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest również konsekwencja w działaniu, wprowadzanie nowych rozwiązań i produktów oraz wykorzystywanie szans rozwojowych.