Częścią strategii Grupy DAS Najlepsze z Polski S. A. dotyczącej ciągłego rozwoju jest polityka jakości. Jest ona podstawą
do ustanawiania celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia naszych działań.
Polityka jakości Grupy DAS Najlepsze z Polski S. A. powstała na podstawie oczekiwań i potrzeb naszych klientów, akcjonariuszy, kontrahentów oraz współpracowników.
Jest elementem ciągłej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy oraz skuteczności i efektywności jej działania.