Historia Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. rozpoczyna się w Niemczech, gdzie w roku 2009 Panowie Arkadiusz Karolak
i Krzysztof Pachoł stali się właścicielami Spółki DAS Beste aus Polen GmbH, której ówczesny profil działalności obejmował sprzedaż polskich artykułów spożywczych do niemieckich sklepów polonijnych.

Potencjał rozwoju spółki niemieckiej zaowocował rozszerzeniem działalności o sprzedaż towarów w kanale nowoczesnym.
9 września 2009 roku, Arkadiusz Karolak i Krzysztof Pachoł powołali do życia Spółkę DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie jako spółkę zakupową łączącą rynek polski ze spółką niemiecką.

Celem DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. była bezpośrednia współpraca z polskimi producentami produktów spożywczych polegająca na hurtowym zakupie towarów oraz ich sprzedaż poprzez Spółkę DAS Beste aus Polen GmbH.
Rozwój obu spółek, wzmożone akcje marketingowe oraz wzrost zainteresowania polskimi produktami spożywczymi na rynku niemieckim wzmocniły pozycję DAS Beste aus Polen GmbH umieszczając ją na miejscu lidera swej branży.

30 grudnia 2011 roku, Spółka DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. podwyższyła kapitał zakładowy Spółki DAS Beste aus Polen GmbH stając się jednocześnie właścicielem jej 96,35% udziałów. Wraz z nabyciem pakietu kontrolnego, powstała Grupa Kapitałowa
DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o., w której spółka polska została spółką dominującą, a spółka niemiecka spółką zależną.

5 września 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. do kwoty 1.000.000,00 złotych, a 27 lutego 2013 roku spółka przekształciła się w Spółkę DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna.

12 marca 2013 roku Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami".

29 kwietnia 2013 roku Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A., poprzez nabycie 3,65% udziałów, stała się właścicielem 100% udziałów spółki zależnej DAS Beste aus Polen GmbH, oraz nabyła 24% udziałów Spółki Loska GmbH.