Grupa kapitałowa DAS Najlepsze z Polski S. A. powstała 30 grudnia 2011 roku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki DAS Beste aus Polen GmbH przez ówczesną Spółkę DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.

Głównym celem utworzenia Grupy kapitałowej DAS była potrzeba przyśpieszenia wzrostu i umocnienia pozycji rynkowej obu Spółek, uzyskanie efektu synergii ekonomicznej oraz wzrost konkurencyjności i wartości obu firm.

Stworzenie Grupy kapitałowej pozwoliło na optymalne wykorzystanie wspólnego systemu dystrybucyjnego, zespolenie działań marketingowych, połączenie potencjału operacyjnego, konsolidację zaopatrzenia oraz optymalizację wykorzystywania środków finansowych.

Obecna struktura organizacyjna Grupy DAS Najlepsze z Polski S. A. składa się z dwóch podmiotów, w której DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna jest Spółką dominującą, a DAS Beste aus Polen GmbH jest Spółką zależną.

Sukces Grupy DAS Najlepsze z Polski S. A. wynika ze stworzenia silnej grupy kapitałowej i realizacji projektów w jej ramach.