DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna - Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów Partnerów z potencjałem firmy DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy)

Rynek docelowy: Zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-293/12-00

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki