Firma DAS Najlepsze z Polski S. A. nawiązała współpracę z centrum konsultingu logistycznego Logisys,
z którym przeprowadzi dwa projekty, mające na celu usprawnienie logistyki przedsiębiorstwa.

Pierwszy projekt dotyczy optymalizacji sieci dystrybucji oraz określenia wymagań logistycznych związanych z centrum dystrybucji firmy DAS. Celem projektu jest ocena aktualnej organizacji systemu dystrybucji i wygenerowanie rekomendacji pod kątem realizowanej strategii wzrostu firmy. W efekcie powstanie strategiczny plan rozwoju systemu dystrybucji.

Druga część współpracy skupia się wokół uruchomienia skonsolidowanego magazynu. W tym celu konsultanci z firmy Logisys przejmą rolę zewnętrznego działu logistyki, który przez 4-miesięczny okres będzie zarządzać realizacją projektu konsolidacji.

 

Firma Logisys to centrum kompetencji w dziedzinie optymalizacji logistyki i łańcucha dostaw. Logisys realizuje doradztwo logistyczne oraz wdraża zmiany w logistyce przedsiębiorstw. Firma istnieje od 2005 roku. Jej trzon stanowi zespół praktykówinżynierów i doradców logistycznych, którzy skutecznie wspierają rozwój logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów logistycznych, zarówno dla dużych przedsiębiorstw,
jak i firm z sektora MSP, które reprezentują wiele branż. Do tej pory zrealizowała projekty dla ponad 70 firm.  Skuteczność rozwiązań Logisys mogą potwierdzić klienci,  jak Bakoma, Bruno Tassi, Merlin.pl, Aluplast, Żabka, Vision Express.