DAS Najlepsze z Polski S. A. to nowoczesna grupa dystrybucyjna działająca na polsko-niemieckim rynku w branży FMCG.

Grupa DAS Najlepsze z Polski S. A. koncentruje swoją działalność na sprzedaży najwyższej jakości produktów polskich producentów artykułów spożywczych i alkoholowych do niemieckich sieci handlowych.

Zakup i eksport towarów prowadzony jest przez Spółkę DAS Najlepsze z Polski S. A., natomiast sprzedaż produktów do niemieckich kontrahentów odbywa się za pośrednictwem Spółki zależnej DAS Beste aus Polen GmbH prowadzącej dystrybucję w ponad 550 niemieckich placówkach handlu nowoczesnego.
Spółka DAS Beste aus Polen GmbH oprócz podstawowej współpracy z niemieckimi sieciami handlowymi, prowadzi liczne akcje marketingowe mające na celu promocje polskich produktów spożywczych na rynku niemieckim.

Eksport towarów opiera się na optymalnych procesach: opracowany przez Grupę łańcuch logistyczny pomiędzy odbiorem
a dostawą towaru pozwala na maksymalne skrócenie czasu realizacji zamówienia.

Nasze doświadczenie, działania marketingowe, wypracowana renoma oraz potencjał rynku usytuowały Grupę DAS Najlepsze
z Polski S. A. w pozycji lidera swej branży.