Company name   DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna
Address ul. Bukowińska 24A/157, 02-703 Warszawa
Phone + 48 22 2445791
Fax + 48 22 2445793
http www.das-nzp.pl
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000452537, NIP PL 1080006582, REGON 141685460. Kapitał Zakładowy 1.000.000 PLN opłacony w całości.

 

Company nameDAS Beste aus Polen GmbH
Address Wilhelm-Leithe-Weg 81, 44967 Bochum
Phone + 49 2327 91936 00
Fax + 49 2327 91936 10
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Warehouse Kortental 75, 44149 Dortmund

 

To contact or send a request for quotation, please fill in the form below.

 

Name and surname 
Company name 
Email address (for correspondence) 
Message