Jednym z priorytetów działalności Grupy DAS jest optymalizacja procesów logistycznych w celu maksymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Grupa stworzyła innowacyjny system logistyczny łączący „polski zakup” z „niemiecką sprzedażą” pozwalający na efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej, optymalizację stanów zapasów, wyeliminowanie błędów inwentaryzacyjnych, zwiększenie wydajności pracy oraz zmniejszenie kosztów logistycznych.

Grupa DAS prowadzi dwa magazyny:

Pierwszy znajduje się Nowym Tomyślu i jest główną bazą odbioru towarów od kontrahentów.

Drugi magazyn, mieszczący się w Dortmundzie, sąsiaduje z siedzibą Spółki DAS Beste aus Polen GmbH i stanowi centrum wysyłki towarów do niemieckich sieci handlowych.