Spółka DAS Beste aus Polen GmbH jest firmą dystrybucyjną prowadzącą bezpośrednią współpracę zarówno z największymi sieciami handlowymi w Niemczech, jak i z mniejszymi i średnimi niemieckimi placówkami handlowymi. Siedziba Spółki i jej część administracyjno - handlowa mieści się w Bochum, natomiast lokalizacją magazynu jest Dortmund.


Głównym zadaniem Spółki niemieckiej jest zaopatrywanie punktów handlowych w polskie produkty spożywcze i alkoholowe, ich obsługa logistyczna, prowadzenie badań rynku oraz dbałość o klienta. Ważnym elementem działalności Spółki jest kontrola produktów pod względem przepisów i norm panujących na niemieckim rynku.


Dystrybucję w Spółce DAS Beste aus Polen GmbH można podzielić
na dwa kanały:

•    Kanał hurtowy, który wyraża się poprzez bezpośrednie dostawy
do punktów handlowych przy udziale własnych przedstawicieli handlowych. Kanał ten umożliwia utrzymanie prawidłowego wskaźnika rotacji towarów,
a tym samym wykonywanie planów sprzedażowych.
•    Kanał rozwojowy, który przy użyciu instrumentów marketingowych, umożliwia dotarcie oferowanych towarów do nowych klientów
oraz rozszerza dystrybucję o nowe placówki handlowe.
 
DAS Beste aus Polen GmbH prowadzi akcje marketingowe we współpracy
z niemieckimi sieciami handlowymi i producentami polskich produktów spożywczych.

Akcje marketingowe mają na celu popularyzację polskich wyrobów spożywczych i alkoholowych oraz stworzenie konkurencji
dla innych produktów na rynku niemieckim.

Celem Spółki jest udostępnienie najwyższej jakości produktów spożywczych i alkoholowych z Polski w niemieckich punktach sprzedaży oraz ich docenienie przez niemieckich odbiorców.

Jednym z sukcesów jest rozpoznawalność hasła „DAS Beste aus Polen” na niemieckim rynku spożywczym.
Hasło postrzegane jest jako symbol zdrowej żywności, domowego smaku i wysokiej jakości produktów.