Grupa DAS jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich grup handlowych prowadzących eksport towarów i usług oraz zajmujących się dystrybucją polskich artykułów spożywczych i alkoholowych (produkty szybkozbywalne - FMCG)
do niemieckich detalicznych placówek handlowych.

Grupa rozpoczęła swoją działalność dystrybucyjną od zaopatrywania sklepów polonijnych na terenie Niemiec, czyli sklepów
o mniejszej powierzchni i ograniczonej liczbie pozycji asortymentowych, prowadzonych indywidualnie przez ich właścicieli
lub skupionych w niewielkich sieciach o charakterze lokalnym.

Aktualnie działalność dystrybucyjna skoncentrowana jest na placówkach handlowych kanału nowoczesnego: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, sklepy sieciowe.

Głównymi odbiorcami towarów są największe niemieckie sieci handlowe, ale również średnie i mniejsze sklepy spożywczo-alkoholowe.   

Działalność Grupy DAS jest podzielona na dwa segmenty: hurtowy eksport oraz dystrybucję.

Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. odpowiada za hurtowy eksport towarów i usług. Prowadzi negocjacje, zakup polskich produktów spożywczych, procesy logistyczne oraz eksport towarów do Spółki zależnej DAS Beste aus Polen GmbH. Jako Spółka dominująca, DAS Najlepsze z Polski S. A. pełni funkcję nadzorczą nad działaniami podejmowanymi po stronie niemieckiej.

Za segment dystrybucyjny odpowiada Spółka DAS Beste aus Polen GmbH, która prowadzi centrum dystrybucji oraz zaopatruje bezpośrednio ponad 550 marketów. Jest ponadto firmą realizującą akcje marketingowe w niemieckich placówkach handlowych według strategii marketingowej Grupy DAS.