Rok Obrotowy 2013                                  DAS Najlepsze z Polski S. A.
Sprawozdanie Finansowe za okres 27.02.2013 - 31.12.2013 (pobierz)
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego
za okres 27.02.2013 - 31.12.2013
(pobierz)
Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za okres 27.02.2013 - 31.12.2013 (pobierz)
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za okres 27.02.2013 - 31.12.2013 (pobierz)

 

Rok Obrotowy 2013                             DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2013 - 26.02.2013 (pobierz)
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Sprawozdania Finansowego
za okres 01.01.2013 - 26.02.2013
(pobierz)
Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2013 - 26.02.2013 (pobierz)
Jednostkowe Sprawozdanie z Działalności Zarządu za rok 2013 (pobierz)